SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 
 
ประสบการณ์ของบริษัท
 
     ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า 17 ปี พร้อมการบริการด้านการตลาดอย่างเป็นมาตราฐาน ที่สามารถให้บริการด้วยความชำนาญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสูงสุดให้แก่สินค้าและการให้บริการอย่างดีที่สุดตลอดไป ประสบการณ์ต่อไปนี้ คือส่วนของความสำเร็จที่ทำให้บริษัทสามารถก้าวมาอยู่อุตสาหกรรมนี้ ได้อย่างภาคภูมิ ด้วยศักยภาพของการดำเนินธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ และคุณภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามมาตราฐาน ในปี 2544 บริษัทฯ ได้รับดำเนินงานบริหารโครงการ ซึ่งรูปแบบโครงการที่บริษัทดำเนินการขายทั้งโครงการคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะขยายฐานทางการตลาดในทุกๆระดับราคา และประเภทของสินค้า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยึดมั่นอุดมคติ “We Manage Property” รวมถึงการตอบสนองต่อการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยได้เริ่มจากกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัท ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ รายละเอียดของโครงการกว่า 40 โครงการ ที่ผ่านมา และการรับซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 
 
การรับซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 
     บริษัทฯ ตั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเน้นทั้งกลุ่มที่เป็นเจ้าของโครงการ ไปจนถึงบุคคลรายย่อยทั่วไป ที่ต้องการซื้อ ขาย เช่า หรือเช่าซื้อ โดยบริษัทฯ มีสายสัมพันธ์กับแหล่งธุรกิจต่างๆ ในประเทศมากมาย ทำให้สามารถรวบรวมอสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย นอกจากนั้นยังสามารถบริการครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ โดยคัดสรรอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยน (Renovate) รายการทรัพย์สิน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ และยังให้คำแนะนำกับลูกค้าในเรื่องการขายและเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดตามราคาตลาดในขณะนั้น การรับซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้น จากสถาบันการเงินชั้นนำ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และลูกค้ารายย่อย ในปัจจุบันบริษัทฯ มีขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง โครงการที่บริษัทฯ บริหารมีทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน ประกอบไปด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า และอพาร์ตเมนท์ต่างๆ
 
 
 
Copyright © 2004-2019 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.