SKNT Co.,Ltd.
บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT CO.,LTD.
ประเภททรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
บ้านเลขที่
หมู่บ้าน/โครงการ
ถนน
เขต/อำเภอ
จังหวัด
งบประมาณ
 
    ประกาศซื้อทรัพย์สิน
    ฝากขายทรัพย์สิน
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ
    คำนวนวงเงินกู้และผ่อนชำระต่อเดือน
    สินเชื่อและดอกเบี้ย
    ราคาประเมินที่ดิน
    แบบฟอร์มเพื่อเข้าชม ทรัพย์สิน
    ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 

บริษัท เอสเคเอ็นที จำกัด
SKNT Co.,Ltd
เลขที่ 776/43 โครงการเดอะคอนเนค ถนนพัฒนาการ 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

Tel : 095-875-2946
Fax : 02-1363095
Email : info@skpropertyplus.com


  • รับซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการด้านการตลาด
  • รับบริหารงานขายโครงการแบบครบวงจร
  • รับซื้อ - บริหารขายงานขายทรัพย์สินจากสถาบันการเงิน (NPA)
  • รับฝากซื้อ - ขาย - เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
  • ประสานงานกับสถาบันการเงินในการจัดหาเงินกู้สำหรับผู้ซื้อ
  • ประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ
 
Print
กรอกและส่งข้อความมาหาเราได้ที่นี้
 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © 2004-2019 www.sknt.co.th. All Rights Reserved.